Un privilegio di re Carlo III all’arcivescovo di Santa Severina (1382)

Arme del re Carlo III di Durazzo, codice di Santa Marta, 1436 c.a (da wikipedia).

Copia seicentesca estratta dal notaro Joannes Dominico Pancalli “de Castro Santi Mauri”, del privilegio con cui il 22 giugno 1382, V indizione, re Carlo III ordina di pagare all’arcivescovo di Santa Severina, la decima della bagliva della città di Santa Severina e casali, e delle entrate delle saline di Neto.[i] Questo privilegio risulta elencato in un inventario conservato nell’archivio arcivescovile di Santa Severina, fatto dall’arcidiacono D. Gaspare Caivani il 30 settembre 1594: “Privilegium Caroli tertii super solutione decimae, et baiulatione sub anno 1382.”[ii]

§§§§§§

“Carolus Tertius Dei gr(ati)a Rex Hierusalem, et Siciliae Provinciae, et Forcal / querii ac Pedimontis Comes magnifico Viro Magno Regni Siciliae Camerario / vel eius locumtenentibus dilectis Consiliariis, necnon secretis, ac mag(ist)ris por / tulanis, et procuratoribus ducatus n(ost)ri Calabriae, baiulis quoque, ac quibus / cumque perceptoribus Iurium baiulationis Civ.tis S.tae Sev.nae et Casalium eius / ac salinarum Neti Cabellotis, seu Credenseriis p(raese)ntibus, et futuris fideli / bus nostris, gra(tia)m, et bonam voluntatem pro parte venerabilis patris G. / Archiep(iscopa)li d.tae Civ.tis S.tae Sev.nae dilecti fidelis nostri fuit maiestati n(ost)rae / humiliter supplicatum, ut cum tam ipse, quam predecessores, seu Catho / licorum Regnum Siciliae temporibusque ad haec tempora Decimam Iurium / d.tae baiulationis dictae Civitatis, et Casalium ipius, necnon Decimam ipsa / rum salinarum consueverit annis singulis percipere, et habere exiberi / illas ei, tam pro p(raese)nti anno quintae, quam deinde in antea prò futuro man / dare benignius dignaremur. Nos vero Ecclesiarum Iuribus favere quan / tum possumus promptis affectibus disponentes, et nolentes dictum Ar / chiep(iscop)um praefatarum Decimarum reali perceptione carere ad quarum exibitio / nem promptam, et facilem morale praeceptum rationi naturae indictum nos / excitat, et affectus invitat, nec minus attendendes quod dictus Archiep(iscop)us / olim in anno quartae Ind.s nuper elapsae fuit in possessione percipien / di super dictis iuribus Decimas supradictas prout per informatio / nem dicti Magni Camerarii ex rationibus secreti dicti ducatus n(ost)ri Cala / briae ipsius anni quartae Ind.s plenarie Nobis constat eiusdem Archie / p(iscop)o in hac parte supplicat.bus Iustibus, ut pote benignius inclinati volu / mus, et fidelitati n(ost)rae de certa sc(ient)ia n(ost)rae Curiae pie mandamus expressa / quatenus tam vos p(raedi)cti p(raese)ntes secrete, ac magister portulane, et procurator / necnon Baiuli, et preceptores Cabelloti, seu Credenserii Iurium praefatorum / quatenus Vos, alii successive futuri eidem Archiep(iscop)o vel ipsius ad haec pro / curatori, seu nuncio in dictas Decimas sibi velut praemittitur debitas tam / pro dicto p(raese)nti anno quintae Ind.s se non dum est ei pro anno ipso de huius

modi Decimis satisfactum, de quo informemini diligenter, quam deinde in antea / singulis videlicet annis de pecunia Iurium baiulationis p(raedi)cte, ac praefatarum / Salinarum Neti sistente, et futura per manus v(ost)ra siquidem in pecunia / percipiendae fuerit infra san.tum Festum Pentecosten, in quo Festo dicti / Archiep(iscop)i ad l(icte)ras clarae memoriae D(omi)ni Regis Caroli erant huiusmodi De / cimas percepturi si vero in vectualibus aliisque fructibus infra mensem / post quam fructus fuerint recollecti officiorum v(ostro)rum temporibus prout / ad vos spectavit iuxta consuetum, et debitum sublatis quibuscumque ostacu / lis vigore p(raese)ntium persolvatis, nullumque eidem Archiep(iscop)o, vel alii pro ipso / super solut.ne huiusmodi Decimarum in geratis delationis in commodum, vel alius / noxiae novitatis infractum sicut habetis gra(tia)m n(ost)ram caram, cum velimus / omnino, quod eidem Archiep(iscop)o vel alii pro ipso de huismodi Decimis per / vos sicut praedicitur penitus, et infallibiliter satisfiat. Recepturi ab / eodem Archiep(iscop)o, seu praefato ipsius ad haec procuratore, vel Nuntio de his quae / sibi solventis exinde suis vicibus debitum apodixam quam vobis plene suf / ficere volumus ad cautelam, illamque una cum solutione huiusmodi in v(ost)ro / computo acceptari pariter, et admitti, nullis cautelis aliis, quam p(raese)ntibus / n(ost)ris l(icte)ris cum apodixa iam dicta a vobis prop.a quomodolibet requiren / dis vosque pet(eten)e Magnum Cam(er)arium, vel locumtenens non impediatis in / aliquo solutionem eandem, necnon iam dictos secretos ac magnos portu / lanos, et procuratores, necnon baiulos, ac preceptores, seu Credenserios ad illam / sicut praedicitur faciendam si, et prout opus fierit antius compellatis. / P(raese)ntes autem licteras post opportunam inspectionem earum trampsunto ipsarum / per vos p(redic)tos secretos, ac magnos portulanos, et proc.res necnon baiulos, ac / preceptores, Cabellotos, seu Credenserios, prout v(ost)ra intererit in publica / forma recepto pro cautela restitui volumus praesentandi praemisso mo / do efficaciter in antea valituras. Data Neapoli in Camera n(ost)ra anno / D(omi)ni Millesimo trecentesimo octuagesimo secundo die 22 Iunii V.ae Ind.s / Regnorum nostrorum.

Note

[i] AASS, Fondo Capitolare, cartella 1D.

[ii] Inventario di scritture appartenenti alla Chiesa, e Mensa Arciv.le di S. Sev.na che stanno in Archivio separati da l’altre sotto chiave segnata con questi segni R. R. fatto da me D. Gasparo Caivani Archidiacono all’ultimo di settembre 1594. AASS, Fondo Arcivescovile, volume 2A, f. 86v.


Creato il 20 Dicembre 2023. Ultima modifica: 20 Dicembre 2023.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*